Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z CVIII Forum Dyskusyjnego - 25.09.2014

Forum zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy (BDiK) oraz Oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 25 września 2014 roku, w Warszawskim Domu Technika. Forum otworzył mgr inż. Wojciech Wojtysiak Prezes Honorowy Oddziału SITK w Warszawie.

Temat prezentowali mgr inż. Andrzej Frankow – Dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wraz z Zespołem pracowników ZTM

Omawiano proponowane i uzgodnione w wyniku konsultacji społecznych trasy linii tramwajowych i autobusowych związanych z uruchomieniem centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Podkreślono celowośc wprowadzenia zmian dających udogodnia dla pasażerów przy korzystaniu z uruchamianej II linii metra. Obecnie przedstawiany projekt zmian jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych.

ZTM uwzględnił niemal wszystkie postulaty. Postanowiono utrzymac niemal wszystkie linie peryferyjne na obecnych lub zbliżonych trasach ze zmniejszoną częstotliwością. Do metra postanowiono skierowac nowe 3 linie ekspresowe: z Targówka, Jelonek i osiedla Derby w Białołęce. Będą prowadzone obserwacje i w miarę potrzeb będzie dostosowywana częstotliwośc kursowania.

Stwierdzono, że po przywróceniu ruchu na niektórych ulicach i placach po realizacji II linii metra, nawet przed jego uruchomieniem będą wprowadzone pierwsze zmiany w przebiegu linii autobusowych np. wzdłuż ulic Prostej i Targowej oraz na placu Wileńskim.

Odpowiedzi na pytania dotyczyły następujących problemów:

  • Czy linie tramwajowe będą prowadzone z Żerania przez Most Północny.

Będą tylko linie 17 i 2 z Nowodworów, obecnie okazało się, że istniejąca linia 2 kursująca na krótkim odcinku przez ww most „nabrała rumieńców” tzn przewozi coraz więcej pasażerów w wyniku remontu mostu Grota –Roweckiego.

  • Jak będzie zorganizowane kończenie linii przy Rondzie Daszyńskiego

Będą kursowały dwukierunkowe tramwaje i mijanka w układzie torowym dla tramwajów, a w drugim etapie kraniec linii będzie zorganizowany na wysokości dawnego Dworca Warszawa Główna, co szczególnie będzie istotne przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi pod ul. Towarową.

  • Jakie przewiduje się obciążenie się metra.

Na początku może być niezbyt duże, ale potem powinno znacznie wzrosnąc do wypełnienia podaży miejsc 18 tys. w godzinie szczytowego ruchu Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na budowę dalszych 3 stacji w obu kierunkach II linii metra. Jednocześnie podkreślono fakt, że II linia metra stanowi przedłużenie wołomińskiej linii kolejowej w kierunku zachodnim.

  • Jakie są szanse na poprawę wykorzystania mostu Śląsko – Dąbrowskiego dla komunikacji indywidualnej.

Nastąpi pewne odciążenie od ruchu autobusowego, ale ma wzrosnąc ruch tramwajowy, będą czynione starania po obserwacjach, ażeby nastąpiła poprawa w dopuszczaniu ruchu kołowego. Obecnie w szczytach przewozowych nieczynny jest tylko wiadukt Pancera.

  • Co z pętlami przy pl. Bankowym, przy ul. Sokolej (przy Stadionie Narodowym) i z torowiskiem w ul. Jagiellońskiej.

Po oddaniu do eksploatacji II linii metra ulegnie likwidacji pętla autobusowa przy pl. Bankowym oraz objazd tramwajowy ul. Jagiellońską od Trasy W-Z do ul. Ratuszowej, a przy Stadionie przewiduje się kończenie 3 linii autobusowych,

  • Warto by wydac jakąś publikację na temat zmian związanych z uruchomieniem II lini metra.
  • Pytano o sposób przeprowadzania konsultacji społecznych.

Konsultacje były przeprowadzane własnymi siłami, tylko zatrudniano moderatora, który obiektywnie prowadził spotkania, na zebraniach średnio 50 do 100 osób obecnych, 10 do 15 zgłaszało wnioski w dyskusji. Spotkania z mieszkańcami i radnymi odbyły się w dzielnicach. Uwagi przyjmowano bezpośrednio, przez telefon, listownie i drogą elektroniczną.

  • Jaka jest przewidywana częstotliwośc kursowania metra i jaki tabor, czy nie można początkowo kierowac na II linię metra składy krótsze

Na początku przewidziana jest częstotliwośc co 3 minuty, potem co 2 minuty, tabor będzie wykorzystywany taki jaki będzie dostępny.

  • Niektóre pytania dotyczyły częstotliwości kursowania linii, postojów na pętlach i dojazdów do przystanków

Przy konkretnych zgłoszeniach niebawem będą rozpatrywane skargi i wnioski.

 

Sprawozdanie opracował
mgr inż. Adam Kotuszewski

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej