Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z CII Forum Dyskusyjnego - 30.01.2014

Forum zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy (BDiK) oraz Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2014 roku w Warszawskim Domu Technika. Forum otworzył mgr inż. Wojciech Wojtysiak – Prezes Oddziału SITK w Warszawie. Temat przedstawił mgr inż. arch. Krzysztof Rytel ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze (SZM), który na początku spotkania rozdał obecnym wydany przez BDiK oraz SZM „Warszawski raport rowerowy 2013”, a także kilka numerów Biuletynu Centrum Zrównoważonego Transportu pt ‘Zielone Światło.

Prelegent przedstawił wyniki pomiaru i oceny stanu całej sieci rowerowej w Warszawie. Łączna długość infrastruktury rowerowych w Warszawie wynosi 359,6 km, na co składa się:302,5 km dróg rowerowych (zwanych także ścieżkami rowerowymi), 50,6 km dróg pieszo – rowerowych i 6,5 km pasów rowerowych w jezdniach. Następnie omówił i pokazał, także na mapie rozwój i lokalizacje parkingów rowerowych w podziale na dzielnice. W Warszawie jest 467 miejskich parkingów rowerowych pozwalających na zaparkowanie 5,7 tys. rowerów. W ciągu 2013 r. liczba rowerowych miejsc parkingowych (rmp) wzrosła dwukrotnie, z czego najwięcej miejsc przybyło na Ursynowie, Mokotowie i w Rembertowie. Najwięcej rmp znajduje się na Ursynowie (1028) i w Śródmieściu (929). Gęstość miejsc parkingowych na km2 największa jest w Śródmieściu (59,7) przy średniej dla Warszawy 10,9, ok. 20 występuje na Ursynowie, Ochocie i Pradze Południe. W systemie B & R funkcjonuje obecnie 57 parkingów dla 1132 rowerów, w tym 42 dla 990 rowerów należą do ZTM. Najwięcej tych parkingów jest przy stacjach metra, a następnie stacjach i przystankach kolejowych. Prelegent omówił różne lokalizacje i przebiegi dróg rowerowych ilustrując wypowiedzi zdjęciami.

Największy ruch rowerowy występuje na drogach wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia (300 r/h) i al. Ujazdowskich (200 r/h). Udział kobiet wśród rowerzystów wynosi 28,5 % Do roku 2010 liczba wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów malała, a ostatnio wzrasta (wypadki z 85 do 104, a kolizje z47 49) W czasie badań okazało się, że tylko 23 % rowerzystów posiadało kask, a 22 % strój sportowy.

W Warszawie działa najlepszy system roweru publicznego Veturilo działający od 1 kwietnia 2012 r. W 2013 r. system rozszerzono z 1050 rowerów (w końcu 2012r.) do 2550 oraz z 58 stacji do173.. Zarejestrowano prawie 150 tys. użytkowników, dokonano 2 mln. wypożyczeń, a średni czas wypożyczenia roweru wynosił 28,5 minuty. Warto przypomniec, że rok temu (dnia 28.02.2013r).odbyło się XCIII Forum Dyskusyjne na ten temat.

Wyniki prowadzonych cyklicznie badań opinii publicznej pod nazwą „Barometr Warszawski” wykazują, że zniechęcającym elementem do jeżdżenia codziennie rowerem jest zbyt mało dróg rowerowych (26,2 %) i brak ciągłości dróg rowerowych (24,2 %). Na pytanie, która z inwestycji powinna być zrealizowana najpilniej 39 % badanych odpowiedziało, że obwodnica Warszawy.

W 2014 r. będzie m.in. realizowany odcinek wzdłuż Wału Zawadowskiego (kosztem ruchu samochodowego). Do 2020 r. przewiduje się realizację 164 km nowych dróg rowerowych i 9 km modernizowanych. Będą one razem z istniejącymi tworzyć spójny system podróżowania rowerem po całym mieście.

W dyskusji poruszono kilka problemów m.in.

  • odśnieżania ścieżek i parkingów rowerowych,
  • uznano, że za mało poświęcono uwagi ocenie wykorzystania istniejących dróg rowerowych,
  • krytykowano ścieżki pieszo – rowerowe,
  • zwrócono uwagę na fakt istnienia w niektórych miejscach szerszych dróg rowerowych niż chodnika, co denerwuje pieszych,
  • mówiono o zagrożeniu pieszych przy ścieżkach rowerowych obok przystanków komunikacji publicznej, - pozytywnie oceniono odgrodzenie drogi rowerowej od pieszych przy CH Arkadia,
  • postulowano obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych przez skrzyżowania, - postulowano zorganizowanie programu szkoleń dotyczących korzystania z roweru w jeździe po mieście,
  • - zachęcano do kupna podręcznika dla rowerzystów wydanego przez ZTM.

Sprawozdanie sporządził
mgr inż. Adam Kotuszewski

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej