Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Program działania na lata 2014-2018

Plan pracy Klubu na rok 2017

L.p.SpotkaniePlanowane tematy spotkańWycieczki
1 4 kwietnia 2017r 1. Program modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego do roku 2023 wraz z dostosowaniem go do obsługi potoków wewnątrz -aglomeracyjnych. Prelekcję poprowadzi przedstawiciel z PKP PLK Centrum Zarządzania Inwestycjami Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.
27 czerwca 2017r
2 19 czerwca 2017r 1. Krajowy Program Kolejowy do roku 2023 przyjęty przez Rząd w 2016r. Celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Prelekcje poprowadzi przedstawiciel z Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
2. Omówienie nowej instrukcji utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-16 ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu rozmycia dna oraz stanu podpór mostowych" Prelekcje poprowadzi dr inż. Łukasz Topczewski przedstawiciel Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 
3 19 września 2017r 1.Prezentacja Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do roku 2023r. Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie dróg krajowych w Polsce. Prelekcje poprowadzi przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
2. ”Aleja Osobowości” w ramach inicjatywy zostanie zaprezentowana sylwetka osoby, która posiada dorobek naukowy, konstrukcyjny, która wzbogaca rozwój przemysłu, techniki, nauki polskiej oraz pracującej na rzecz środowiska SITK RP
Centrum Zdalnego Sterowania Urządzeniami Zasilającymi Trakcję Elektryczną.
Druga połowa września 2017r.
4 12 grudnia 2017r 1.Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. Jest to europejski projekt ujednoliconego systemu sterowania ruchem kolejowym, który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw bez wymiany lokomotyw lub maszynistów. Program zreferuje specjalista z Firmy Bombardier Transportation
2.”Aleja Osobowości” w ramach inicjatywy zostanie zaprezentowana sylwetka osoby, która posiada dorobek naukowy, konstrukcyjny, która wzbogaca rozwój przemysłu, techniki, nauki polskiej oraz pracującej na rzecz środowiska SITK RP
Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.
w listopadzie 2017r.

Harmonogram spotkań w 2016r

Przewidywana liczba spotkań w kwartale

Data

I-III

1

23 marca

IV-VI

1

14 czerwca

VII-IX

1

20 września

X-XII

1

14 grudnia

Program pracy Klubu w 2016 r

I kwartał

Referat: Omówienie Ustaw wraz z wszystkimi zmianami: Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane oraz projektu Kodeksu Budowlanego. Prelekcje wygłosi przedstawiciel Izby Projektowania Budowlanego

Wycieczka: Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Planowany termin: 17 marca 2016r

 

II kwartał

Referat: „Omówienie przyjętego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, w którym 67,5 mld zł przeznaczone jest na modernizację inwestycji kolejowych”
Prelekcje wygłosi przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Departament Kolejowy.

Referat:  „Omówienie programu rozwoju i modernizacji  Warszawskiego Węzła Kolejowego”
Prelekcje wygłosi przedstawiciel  PKP PLK - Centrum Zarządzania  Inwestycjami.   

Wycieczka: Wieża Kontrolna ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie
Planowany termin - 28 maja 2016 r

Wycieczka: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
Planowany termin -  24 czerwca 2016r.

 

III kwartał

Referat: „Omówienie wybranych problemów związanych z projektowaniem nawierzchni lotnisk na wybranych przykładach lotnisk w Polsce.  
Prelekcje wygłosi  prof. dr inż. Mirosław Graczyk z IBDiM.

Referat: „Układ drogowy obsługi dworca lotniczego Okęcie im Fryderyka Chopina w Warszawie”
Prelekcje wygłosi mgr inż. Piotr Czarnak

Wycieczka: Lokalne Centrum Sterowania  Ruchem kolejowym  na Stacji Mińsk Mazowiecki
Planowany termin - 21 września  2016r

 

IV kwartał

Referat: „Zrządzanie własnością intelektualną w kontekście  strategii bezpieczeństwa firmy”
Prelekcje wygłosi dr inż. Michał Ćwiąkała

Referat: „Omówienie planu budowy dróg i autostrad w Województwie Mazowieckim”
Prelekcję wygłosi przedstawiciel Biura Drogownictwa i   Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Wycieczka: Centrum Zdalnego Sterowania  Urządzeniami Zasilającymi Trakcję Elektryczną -  w Warszawie
Planowany termin 25 listopada 2016r

 

 

Harmonogram spotkań w 2015r

Przewidywana liczba spotkań w kwartale

Data

I-III

1

26 lutego

IV-VI

1

16 czerwca

VII-IX

1

18 września

X-XII

1

15 grudnia

Program pracy Klubu w 2015 r

I kwartał
Referat : „Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych” prelegent : inż. Jacek Krzysztofowicz
Wycieczki: Centrum serwisowe pociągów Pendolino w Warszawie, Instytut Kolejnictwa w Warszawie,

II kwartał
Referat : „Zarządzanie własnością intelektualną” prelegent : dr inż. Michał Ćwiąkała
Wycieczka Instytutu Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,

 III Kwartał
Referat : „ Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS.”prelegent przedstawiciel firmy Bombardier
Wycieczka Nowoczesna telewizyjna stacja nadawcza POLSAT Warszawa.
Rozstrzygnięcie konkursu „Dworce Kolejowe w Polsce”

IV Kwartał
Referat: „Perspektywy budowy Kolei Dużych Prędkości powyżej 300 km/h i jej wpływ na rozwój gospodarczy i techniczny kraju.” Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Kiślowski
Wycieczka: II linia metra w Warszawie - Centrum Dowodzenia i stacje techniczno-postojowe

Program pracy Klubu w 2014r.

I kwartał
Wybory -zmiana Zarządu i Prezesa Klubu

II kwartał
Działania związane z pracą Klubu:

  • organizacja pracy Klubu
  • propozycja finansowania prac Klubu
  • działania integracyjne

Wycieczka:
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w PKP PLK S.A. przy ul. Targowej 74 w Warszawie.

III kwartał
Działania związane z pracą Klubu:

  • miejsca spotkań Klubu– sala Prezydialna Warszawski Dom Technika NOT
  • strona internetowa
  • działania integracyjne  

Wycieczka:
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w PKP PLK S.A. przy ul. Targowej 74 w Warszawie.

IV kwartał

  • Spotkanie Wigilijne
  • Referat: Dobre praktyki przy realizacji inwestycji drogowych prelegent dr inż. Michał Ćwiąkała
  • Konkurs fotograficzny: Dworce Kolejowe w Polsce

·        Referat „. Omówienie programu rozwoju i modernizacji  Warszawskiego Węzła Kolejowego”

 Prelekcje wygłosi przedstawiciel  PKP PLK - Centrum Zarządzania  Inwestycjami.  

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej