Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z CIV Forum Dyskusyjnego - 27.03.2014

Forum zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy (BDiK) oraz Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 27 lutego 2014 roku w Warszawskim Domu Technika. Forum otworzył mgr inż. Wojciech Wojtysiak – Prezes Honorowy Oddziału SITK w Warszawie.

Temat prezentował Joan Costantini – Senior Bussines Adrisor oraz Alain Combette – Sales & Bussines Development Director, Tłumaczyła pani Mariola Guzy.

Wprowadzenia dokonała pani Anna Golińczak przedstawiając firmę THALES, zwracając uwagę na szeroki zakres merytoryczny i terytorialny Firmy.

Otwarta płatność jest wyzwaniem dla Zarządu Transportu Miejskiego oraz Operatorów.

Nowe trendy w płatnościach: karty miejskie, zbliżeniowe karty bankowe, telefony komórkowe w trybie NFC (Near Field Communication czyli komunikacja bliskiego zasięgu).

Zaprezentowano najnowocześniejsze osiągnięcia i zastosowania systemu automatycznego poboru opłat (AFC) na całym świecie.. Dzięki ogólnoświatowemu doświadczeniu w systemach biletowania przedstawiono główne aktualne na rynku trendy wdrażane oraz te które są w sferze eksperymentu.

Ważny jest sposób ustanawiania długofalowej współpracy firmy THALES pomiędzy branżą transportową, a tak silnymi graczami jak banki czy operatorzy sieci komórkowych w celu obustronnego generowanego zysku.

Wprowadzenie przez sektor bankowy wielu nowych dla branży transportowej ograniczeń
i certyfikatów powoduje konieczność ustalenia ich znaczenia i rozeznania dlaczego sektor transportu powinien je spełniać.

Kluczem do udanego wdrożenia jest pomyślne przejście z systemu istniejącego do nowego.

Przedstawiono zmiany na rynku poboru opłat za przejazd. (nastąpiła ewolucja rynku AFC):

 • przestarzałe – zorientowane na bilety, usługi nie wymagające operatora,
 • obecne – zorientowane na karty, urządzenia w pełni elektroniczne o dużej pojemności, powodujące zmniejszenie liczby fałszerstw,
 • systemy przyszłościowe zorientowane na obsługę przez zaplecze, dające niższy koszt eksploatacji (karty zbliżeniowe, bankomatowe, komórki NFC, mobilne portfele)

EMV jest to skrót od pierwszych liter Europay, MasterCard i Visa - międzynarodowy standard odpowiadający za automatyzację.

EMV określa model zbliżeniowej metody płatności i zbliżenia. Nośniki EMV wystawiane są przez banki oraz powiązane z nimi czytniki zbliżeniowe. Dają zmniejszenie obrotu gotówką są stosowane w Londynie i w Baku. Tą ścieżką kroczą Budapeszt i Warszawa oraz miasta USA.

EMV to rozwiązanie stosowane przez przewoźników o dużej dojrzałości, oferuje długofalowe oszczędności oraz elastyczność w zakresie dokumentowania opłaty. Wystarczy jedna karta do płacenia w sklepie i za bilet. Powinno to spowodować wzrost pasażerów.

W drugiej części prezentacji „Pozwól danym mówić” omówiono wykorzystanie zalet rejestru danych generowanych dla transportu celem zrozumienia mobilności. Przeniesienie biznesu
z transportu do mobilności, dzięki jasnej wizualizacji podstawowych zagadnień, głównie:

 • Wykorzystanie całej sieci transportowej (dzień po dniu, godzina po godzinie) w celu odpowiedniego planowania,
 • typologii pasażera (łącznie z pasażerami używającymi anonimowych kart), w celu udoskonalenia ofert dla pasażerów,
 • przepływu tranzytowego w sieci transportowej na potrzeby zarządzania,
 • efektywności kontroli biletowej dla lepszego podziału dochodów, ochrony pracowników
  i redukcji nadużyć.

Uczestnicy zadawali szereg pytań dotyczących przedstawionej problematyki. Odpowiedzi udzielali przedstawiciele firmy THALES. Przede wszystkim dotyczyły one następujących spraw:

 • odczytów czytnika, z jakiej odległości, w jakim zbliżeniu oraz czy powinno się zawsze zbliżać kartę,
 • jak działa system przy biletach papierowych i kartach,
 • jak z kosztem, który powinien być większy, a nie mniejszy, bowiem bank pobiera pieniądze z karty, przetwarza i przelewa z prowizją, a przy obecnym zakupie na 30 czy 60 dni pieniądze są od razu wpłacane z góry,
 • jak z ulgami – trzeba się zarejestrować wcześniej – jest obowiązek zadeklarowania,
 • jak kontroler sprawdzi ulgę – sięga do informacji z czytnika (kwota obliczona),
 • jak wykorzystać hologramy z komunikacji miejskiej, jak się nim posłużyć,
 • czy można ten system wykorzystać przy opłatach za przejazd autostradą,
 • jak przebiega faktyczny proces kontroli w autobusie i czy musi się łączyć z systemem,
 • jak ze sprawdzeniem ważności karty – kontroler może to sprawdzić na swoim urządzeniu
  i porównać informacje z kartą.

Sprawozdanie sporządził:
mgr inż. Adam Kotuszewski

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej