Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Program na rok 2016

Program Pracy Oddziału na 2016 r.

 

1/ Kontynuacja Forum Komunikacyjnego (we współpracy z BDiK) wymiany poglądów na transport w stolicy;

2/ Szkolenia współorganizowane z MOIIB, szkolenia oferowane przez Ośrodek Oddziału;

3/ Konferencje naukowo- techniczne:

- V Forum Aglomeracyjne – problemy transportu Warszawy i Mazowsza;

- VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH  –technologie spajania konstrukcji bezstykowych”

Konferencje będą współorganizowane przez Koła/Kluby.

4/ We współpracy z Zarządem Krajowym podejmować systemowe zabiegi na rzecz podnoszenia prestiżu społecznego inżynierów transportu(w szczególności budowlanych i utrzymaniowych), zależne od przepisów prawa – poprzez:

- opiniowanie projektów przepisów (branżowych i prawa zamówień publicznych) i

- komentowanie skutków obowiązujących przepisów pzp (np. konsekwencje kryterium niskiej ceny),

oraz inne zabiegi ( np. współpraca z TUP, SIDIR).

5/ Kontynuacja Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny transportu

6/ Imprezy i wycieczki techniczne (o ile będą chętni);

7/ Sfinalizowanie inicjatywy wykreowania oddziałowej, symbolicznej nagrody indywidulanej i zespołowej (np. zasłużony inżynier lub zespół/firma); pomysłem jest wykorzystanie elementu trylinki .

8/ Usługi świadczone przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych;

9/ Bieżąca aktualizacja zmodernizowanej strony internetowej Oddziału (www.sitk.waw.pl;);

Apel do członków Kół/Klubów o wkład.

10/ Wspieranie finansowe akcji/działań kół/klubów (zgodnie z akceptowanymi wnioskami).

 

 

 

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej