Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Aktualności

W zgodzie ze Statutem SITK RP

Opublikowano: 2024-06-26

W dniu 20 czerwca 2024 r. z rekomendacji Pana Jacka Paś Prezesa SITK RP oraz Przewodniczącej Rady Krajowej Pani Józefy Majerczak odbyło się posiedzeniu Rady Krajowej w Warszawskim Domu Technika NOT w dwóch częściach: I część robocza część robocza oraz II część – uroczysta.

Zgodnie z postanowieniami dokumentu „STATUT” uchwalonym przez XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP dnia 19 maja 2022 roku” § 37 ust 3 w brzmieniu:

„3. Rada Krajowa, na pierwszym zebraniu po Zjeździe Delegatów, wybiera ze swego grona na okres 2 lat prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców przewodniczącego. W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka Rady Krajowej tylko jeden raz. Do Prezydium Rady Krajowej nie mogą być wybierani członkowie i zastępcy członków Zarządu Krajowego”,

Rad Krajowa w składzie:

1. Józefa Majerczak - Przewodnicząca O/Kraków 

2. Ireneusz Jasiński - Zastępca Przewodniczącej O/Warszawa

3. Sławomir Rutkowski - Zastępca Przewodniczącej O/Szczecin

złożyli sprawozdanie z dwuletniej działalności członkowie a następnie rezygnację. Następnie do dyskusji, wybrano nową Radę Krajową na drugą połowę kadencji pod przewodnictwem Kol. Marka Mizera – Prezesa Oddziału w Częstochowie.

Druga część spotkania poświęcona była rozdaniu po raz XX nagród Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ERNESTY 2023. Wśród nagrodzonych w kategorii „Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa” statuetkę otrzymał kol. Ireneusz Jasiński – Prezes Oddziału w Warszawie. W tej kategorii w okresie tych 20 lat Statuetkę Ernesta otrzymali Kolejarze z następujących Oddziałów: Kraków – 8, Częstochowa, Słupsk, Szczecin i Warszawa – po 2, natomiast Katowice, Kielce, Poznań i Rzeszów – po 1.

« powrót

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej