Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Program działania Klubu

Misja Klubu

Wniesienie twórczego wkładu w tworzenie i transformowanie  wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Inżynierii Komunikacyjnej w celu podnoszenia sprawności i jednorodności systemu komunikacyjnego w Polsce i Unii Europejskiej.

Transfer wiedzy z krajów Unii Europejskiej do Polski. 

Transfer z Polski  do krajów Unii Europejskiej.

Transfer wiedzy między nauką i praktyką.

Strategia Klubu:
MOBILNOŚĆ XXI !!!

 

Wizja Klubu na najbliższe 4 lata jego działania:

Powinien uwzględniać dynamiczny wzrost udziału komunikacji w gospodarce naszego kraju.

Warto, aby zwracał uwagę na rosnący udział innowacyjnych rozwiązań w transporcie.

Dobrze znany w kręgach inżynierii, komunikacji i logistyki.

Ceniony za popularyzację nowoczesnych technologii z obszaru budownictwa, transportu i spedycji.

Klub jako propagator polskiej myśli technicznej , poszukujący i wdrażający innowacje z różnych dziedzin do obszaru inżynierii, komunikacji i logistyki.

Klub silny młodością i rozumny doświadczeniem.

 

Cel główny

Cel, do którego dążyć będzie Klub przez cały okres założony w Wizji, to możliwie szybki transfer technicznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która ma pomóc w rozwiązaniu pilnych problemów w Polsce z obszaru transportu.

Klub będzie korzystał z elektronicznych mediów, jako nośnika transferu wiedzy.

Klub będzie propagował transport multimodalny – pasażer płynnie się przesiada w trakcie swojej trasy wybierając różne  środki lokomocji, ponieważ komunikacja jest ze sobą zintegrowana.

Klub będzie propagował wizję zero – zero dla wypadków w transporcie.

 

Cele bieżące

Program pracy Klubu na 2016 rok , to analiza stanu istniejącego w branży, zdefiniowanie problemów i propozycja ich rozwiązania.

Organizowanie wycieczek i konkursów.

Współpraca z magazynami SITK RP, Portalem Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert, magazynem Budownictwo i Prawo.

Organizowanie Seminariów i Konferencji na rok 2016.  Klub będzie się starał o dotacje z Unii oraz o pozyskanie Sponsorów i Członków wspierających.

 

Konkurs „Pomnik Kultury Drogowej”

Klub zamierza zorganizować Konkurs „Pomnik Kultury Drogowej”

Dobrym przykładem Pomnika Kultury Drogowej, jest od 55 lat dobrze funkcjonująca aleja miejska o nawierzchni z betonu cementowego w miejscowości Wilga. Jest ona przykładem inżynierii drogowej z lat trzydziestych XX wieku – przykładem unikalnym w skali krajowej , który świadczy o bardzo wysokim poziomie kultury drogowej w Polsce w okresie międzywojennym.

 

Organizacja wycieczek

Klub zamierza zorganizować wycieczki po ciekawych zabytkowych ale i nowoczesnych mostach, dworcach i lotniskach, które są przykładem rozwoju komunikacji.

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej