Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z CV Forum Dyskusyjnego - 24.04.2014

Forum zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy (BDiK) oraz Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie

Spotkanie odbyło się 27 lutego 2014 roku w Warszawskim Domu Technika. Forum otworzył mgr inż. Wojciech Wojtysiak – Prezes Honorowy Oddziału SITK w Warszawie.

Temat prezentował Pan Michał Stawiński z COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Zaprezentowano działalność Spółki. Przedstawiono wieloblokowy system zarządzania transportem publicznym umożliwiającym obsługę komunikacyjną w różnych okolicznościach oraz w różnych płaszczyznach m. in. utrzymaniem taboru.

Kompleksowe zarządzanie obejmuje:

 • stały nadzór nad powierzonymi przewoźnikom zadaniami oraz porównywanie wykonania z planem
 • synchronizowanie połączeń między różnymi środkami przewozowymi, planowanie skomunikowania (przesiadki)
 • tworzenie planów awaryjnych oraz harmonogramów długo i krótko terminowych, a także przekazywanie harmonogramów poszczególnym przewoźnikom.

Przy tworzeniu planów następuje opis sieci oraz definiowanie różnych elementów np. przystanków, odległości, czasów przejazdu w zależności od pory dnia, zajezdni. Graficzne przedstawienie dotyczy rysowania tras i marszrut linii, malowanie połączeń , węzły przesiadkowe w integracji z różnymi podsystemami.

Przedstawiono pełen zakres działań operacyjnych: planowanie, dyspozycja, kontrola operacyjna, systemy biletowe, informacja pasażerska, raporty i statystyka.

Pokazano możliwości planowania rozkładów jazdy graficznie i tabelarycznie. W dyspozycji osobowej zajmowano się planowaniem urlopów, przypisywaniem kierowców do pojazdów i rozliczaniem pracowników. W dyspozycji pojazdami pokazano zarządzanie pojazdami, monitorowanie pojazdów na trasie oraz monitorowanie przeglądów i zarządzanie zajezdniami.

W Centrum Zarządzania Ruchem system daje łączność głosową, zarządzanie zdarzeniami (automatyczne i pakietowe), dyspozycję wytycznych do objazdów i scenariuszy kryzysowych.

Informacja pasażerska przede wszystkim przedstawienie objazdów na wyświetlaczach przystankowych i w internecie.

Na zakończenie przedstawiono migawki dotyczące transportu m.in. w Londynie, Berlinie i Budapeszcie.

Korzyści dla Miasta wynikające z zastosowania prezentowanego Systemu:

 • sprawne działanie transportu,
 • mniejsze obciążenie przystanków (krótsze oczekiwanie i sprawniejsze przesiadki),
 • lepsza kontrola nad całym systemem komunikacyjnym,
 • oszczędności,
 • stale aktualny rozkład jazdy (przystosowywany do bieżącej sytuacji),
 • optymalizacja kosztów taboru,
 • możliwości elastycznego zarządzania.

W dyskusji poruszono kilka problemów dotyczących m.in.:

 • kosztów (różne, zależne od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pojazdów),
 • operatywności działań w przypadku awarii (natychmiastowe kierowanie pojazdem komunikacji miejskiej publicznej na inne, zastępcze trasy i bieżąca informacja dla pasażerów),
 • oszczędności taborowych

 

Sprawozdanie sporządził
mgr inż. Adam Kotuszewski

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej