Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Aktualności

Informacja z Zebrania sprawozdawczego SITK RP Oddział w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2024 roku

Opublikowano: 2024-04-22

Informacja z Zebrania sprawozdawczego SITK RP Oddział w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2024 roku

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w dniu 16.04.2024 roku odbyło się cykliczne zebranie sprawozdawcze Oddziału w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie uczestników i gości.
 2. Wybór Przewodniczącej / Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Przejęcie przewodniczenia Zebrania, Wybór Prezydium.
 5. Przyjęcie po dyskusji porządku obrad na podstawie projektu.
 6. Wręczenie wyróżnień Oddziału w postaci Srebrnych Honorowych Odznak SITK RP.
 7. Wręczenie wyróżnienia SITK RP dla długoletniego działacza i Członka Honorowego.
 8. Podpisanie Umowy o Partnerstwie Biznesowym pomiędzy SPAW-TOR Sp. z o.o. s.k. oraz OW SITK.
 9. Prezentacja Firmy SPAW-TOR nt. ,,Historia i dzień dzisiejszy, obszary zainteresowań".
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału za drugi rok kadencji 2022 + 2026r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Skarbnika o stanie finansów Oddziału.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej o ocenie działań Zarządu Oddziału.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Wystąpienia i wolne wnioski.
 15. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Prezes Oddziału SITK RP w Warszawie Ireneusz Jasiński otworzył zebranie sprawozdawcze Oddziału. Następnie przywitał uczestników, gości i partnerów biznesowych. Wymienił partnerów biznesowych: Goldschmidt, COPMA Polska, Mitor, TechRail, Pandrol i portal Sektorkolejowy.pl oraz przywitał przybyłych przedstawicieli kół i klubów. Szczególnie przywitał Członków Honorowych, w tym kol. Adama Kotuszewskiego.

Poinformował o planowanym podczas spotkania podpisaniu porozumienia z nowym członkiem wspierającym, firmą SPAW -TOR z Krakowa.

Zebranie poprowadziła kol. Grażyna Lendzion, a funkcję Sekretarza pełniła kol. Katarzyna Gawlik-Tarnowska.

Przed częścią merytoryczną, nastąpiło uroczyste wręczenie Kol. Henrykowi Zielaskiewiczowi Srebrnej Honorowej Odznaki SITK RP. Prezes Ireneusz Jasiński przypomniał, że Kol. Zielaskiewicz jest drugą kadencję Przewodniczącym Krajowej Sekcji Przewozów Intermodalnych.

Następnie Prezes Ireneusz Jasiński wręczył Kol Adamowi Kotuszewskiemu pamiątkową, grawerowaną tabliczkę z okazji jubileuszu 65 lecia przynależności oraz 30 lecia członkostwa honorowego Oddziału Warszawskiego SITK RP. Przewodnicząca Grażyna Lendzion odczytała życzenia dla Kol. Adama Kotuszewskiego od Zarządu Oddziału. Indywidualny prezent przekazał koledze, również Członek Honorowy, kol. Bogdan Kublin.

Kol. Adam Kotuszewski podziękował za wyróżnienie. Wspominał lata swojej dużej aktywności w Stowarzyszeniu.

W dalszej części, Przewodnicząca zaprosiła do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy firmą SPAW – TOR Sp. z o.o. sp. kom. i Oddziałem w Warszawie. Po podpisaniu umowy, przedstawiciel partnera, pan Marek Orłowski przedstawił historię firmy SPAW-TOR, a następnie pan Jarosław Kamiński przedstawił prezentację dotyczącą działalności Firmy.

Zgodnie z porządkiem zebrania Prezes Ireneusz Jasiński przedstawił Sprawozdanie Zarządu Oddziału za drugi rok kadencji 2022-2026. Prezentacja dotycząca Sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku zawierała informacje na temat organizowanych wydarzeń, spotkań i konferencji, pracach Ośrodka Rzeczoznawców, konkursach, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach. Wspomniał także o uroczystym powołaniu nowego koła w ramach Oddziału Warszawskiego przy CARGOTOR sp. z o.o. Omówił czynny udział Oddziału w pracach sekcji i komisji funkcjonujących przy Zarządzie Krajowym. Przedstawił partnerów biznesowych Oddziału, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował kołom, klubom, sekcjom branżowym, ośrodkowi rzeczoznawstwa oraz sekretariatowi Oddziału.

Kolejno, Skarbnik Oddziału kol. Krzysztof Jaroszkiewicz omówił Sprawozdanie o stanie finansów Oddziału, natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Wojciech Drela przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W protokole Komisja stwierdza, że po analizie otrzymanych dokumentów nie stwierdzono uchybień w działalności warszawskiego oddziału SITK. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za 2023 roku.

Kol. Grażyna Lendzion zaprosiła zebranych do zabierania głosu w części dotyczącej dyskusji i wolnych wniosków. Podziękowała członkom nowego Koła przy CARGOTOR za liczne przybycie na zebranie sprawozdawcze.

Podziękowała również wszystkim zebranym, w imieniu całego Zarządu, za przybycie i udział w spotkaniu.

Prezes Ireneusz Jasiński podsumował zebranie sprawozdawcze SITK RP Oddziału w Warszawie. Wspomniał zmarłego Prezesa Oddziału Kol. Stefana Sarnę.

W związku z wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Grażyna Lendzion zamknęła zebranie sprawozdawcze SITK RP Oddziału w Warszawie.

« powrót

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej