Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

O nas

Podstawową formą pracy Oddziału jest działalność statutowa polegająca na organizowaniu konferencji naukowo-technicznych, seminariów, spotkań dyskusyjnych (Forum komunikacyjne), kursów, narad roboczych oraz narad organizacyjnych.

Współpraca Zarządu Oddziału z Kołami /Klubami istnieje bezpośrednio poprzez Sekcje. Szczególną opieką otaczany jest Klub Seniorów.

Zarząd pracuje na podstawie cyklicznych spotkań Zarządu i jego Prezydium minimum jeden raz w miesiącu na podstawie ustalonego Planu Pracy, którego główne kierunki zawarte zostały w Uchwale Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie (WZD) z dnia 26 marca 2014 r. r., a także w ramach nadanych i przyjętych obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu.

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej