Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z posiedzenia komisji oceny najlepszych prac dyplomowych ukończonych w roku akademickim 2014/2015.

W dn. 24 września 2015r. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej posiedzenie komisji oceny najlepszych prac dyplomowych ukończonych w roku akademickim 2014/2015. W posiedzeniu uczestniczył prezes Oddziału SITK RP Stefan Sarna jako członek tej komisji.

Z dziedziny Inżynierii Komunikacyjnej została przez komisję nagrodzona praca magisterska inż. Piotra Czarnaka pt. : „Opracowanie koncepcji docelowego układu drogowego przed Terminalem Pasażerskim Lotniska Chopina w Warszawie”. Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Dybicz. Nagrodę dla autora pracy w wysokości  1000 zł. ufundował Oddział SITK w Warszawie. Ponadto komisja nagrodziła pracę z dziedziny mostownictwa, a nagrodę ufundował Związek Mostowców Polskich. Nagrody absolwentom i podziękowania promotorom prac będą wręczone na uroczystej wydziałowej  inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016  w dn. 2 października br. z udziałem zaproszonych gości, w tym prezesa Oddziału.

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej