Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z CVI Forum Dyskusyjnego - 29.05.2014

Forum zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy (BDiK) oraz Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 29 maja 2014 roku w Warszawskim Domu Technika. Forum otworzył mgr inż. Wojciech Wojtysiak – Prezes Honorowy Oddziału SITK w Warszawie.

Temat prezentował mgr inż. Piotr Dąbrowski z Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Prelegent pokazał na mapie układu kolejowego na terenie Warszawy lokalizację 37 kolejowych przystanków osobowych (p.o.) oraz 5 dworców i 7 p.o. WKD. Przedstawił wyniki analiz dotyczących zagospodarowania oraz dostępności dla pasażerów tych obiektów kolejowych, a także powiązania ich ze środkami komunikacji publicznej (przystanki i pętle komunikacji miejskiej zbiorowej) i indywidualnej (Park & Ride i Bike & Ride).

Następnie omówił główne problemy infrastruktury p.o. i dworców kolejowych na terenie Warszawy:

 • brak dostępności dla osób niepełnosprawnych (Koło, Kasprzaka, Olszynka Grochowska, Miedzeszyn),
 • zdewastowane p.o. m.in.wiaty, graffiti (Koło, Kasprzaka, Włochy Ursus),
 • brak infrastruktury na peronach m.in. wiaty, ławki, kosze na śmieci (Ursus Północny, Anin),
 • niewłaściwe tablice informacyjne, brak informacji pasażerskiej i drogowskazów (Żerań, Powiśle, Dawidy, Ochota, Międzylesie, Anin),
 • brak infrastruktury dla przesiadających się pasażerów do i z pociągów (Wola Grzybowska, Kasprzaka, Gocławek, Włochy),
 • brak drogowskazów i bezpiecznych dojść do p.o. Gocławek, Dawidy, Międzylesie, Anin.

Podano przykłady dobrych praktyk:

 • stopniowa standaryzacja oznakowania dworców i p.o. przez PKP SA (Dworce Zachodni, Centralny, Wschodni, Gdański Stadion,
 • zwiększenie atrakcyjności miejskiego transportu szynowego, montaż automatów biletowych, rozszerzanie systemu P&R przy p.o. i dworcach kolejowych (np:Rembertów, Anin).
 • budowa nowych p.o. czego najnowszym przykładem jest realizacja p.o. Ursus Niedźwiadek wraz z otaczającą infrastrukturą (dojścia piesze, tunel, P&R, pętla autobusowa).

Badano zapełnienie parkingów przy p.o..i okazało się, że największa (powyżej 100) liczba samochodów osobowych (s.o.) wystąpiła w Ursusie, Płudach, Wesołej, Woli Grzybowskiej i Stadionie. Łącznie parkowało 2600 s.o., w tym 560 na P&R, 1180 na parkingach zorganizowanych i 870 na parkingach niezorganizowanych. Oceniono, że najbardziej potrzebna jest realizacja P&R w Wesołej, Płudach, Woli Grzybowskiej, Rembertowie i Gocławku.

Zidentyfikowano główne węzły przesiadkowe:

Kolej + Metro + Tramwaj + Autobus – Dworce Gdański i Śródmieście, a niebawem Dworzec Wileński;

Kolej + Tramwaj + Autobus – Dworzec Wschodni, Ochota, Służewiec, Rakowiec ZOO;

Kolej + Autobus Ursus, Włochy, Toruńska, Al. Jerozolimskie, Powiśle oraz Dworzec Zachodni (łącznie z autobusami dalekobieżnymi).

Analizy wykazały:

Mocne strony kolejowych węzłów przesiadkowych: budowanie P&R, zbliżanie przystanków miejskiej komunikacji publicznej, instalowanie automatów biletowych, wprowadzanie nowoczesnego systemu informacji dla pasażerów, ułatwianie dojść podróżnym budowa tuneli np. pod Dworcem. Gdańskim, korekty rozkładów jazdy.

Słabe strony kolejowych węzłów przesiadkowych: duża rozległość węzłów, zły stan techniczny peronów oraz dojść pieszych, słaba informacja o dojściach do przystanków miejskiej komunikacji publicznej, brak, lub niedostateczne, udogodnienia dla niepełnosprawnych, zamykanie poczekalni na peronach, niewystarczające wyposażenie B&R (np. niewystarczająca liczba stojaków dla rowerów), zbyt wąskie wyjścia z peronów.

Na zakończenie mgr inż. Piotr Dąbrowski postawił obecnym pytania:

 1. Który p.o. tworzy najlepszy węzeł przesiadkowy?
 2. Co należałoby poprawić, aby podróżowanie koleją po mieście było bardziej atrakcyjne dla mieszkańców Warszawy?
 3. Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z kolei w podróżach wewnątrz miejskich.?

 

W dyskusji wysuwano przede wszystkim problemy związane z:

 • zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów,
 • uzgadnianiem (koordynacją) rozkładów jazdy,
 • występowaniem opóźnień kursowania pociągów,
 • usprawnieniem wprowadzania pociągów na linię średnicową, a szczególnie z kierunku północnego Warszawy prawobrzeżnej,
 • od dawna znanym problemem wspólnego biletu,
 • potrzebą dalszego usprawniania powiązań między peronami i przystankami miejskiej komunikacji publicznej
 • dalszą współpracą między Koleją i Miastem.

 

Sprawozdanie opracował:
mgr inż. Adam Kotuszewski

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej