Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Aktualności

 

 

Zaproszenie na spotkanie 11 grudnia 2018 r.

Zarząd Klubu Warszawskiego SITK RP serdecznie zaprasza Zarząd Oddziału Warszawskiego  na świąteczne  zebranie, które odbędzie się w dniu 11-go grudnia 2018r. o godzinie 17:00 w Sali Prezydialnej na drugim piętrze budynku Warszawskiego Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5.

Proponowany porządek zebrania
1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Referat  kol. Augusta Dobieckiego pt. "Stary człowiek, zawsze może".
3. Ilustrowana informacja z zakresu inżynierii ruchu o tym, co jest potrzebne seniorom na ulicach Warszawy
4. Dyskusja na temat wygłoszonego referatu
5. Wyłonienie laureatów konkursu  „Kolej wąskotorowa w obiektywie"
6. Życzenia Świąteczno-Noworoczne
7. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy
Beata Krzysztofowicz
Przewodnicząca
Klubu Warszawskiego SiTK RP

 

 

 

Sprawozdanie z zebrania KLUBU WARSZASKIEGO SITK RP z dnia 16 października 2018r

Tematem zebrania było:
STULECIE  ODZYSKANIA  PRZEZ   POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach spotkania przedstawione były następujące tematy:
1. Wkład polskich inżynierów i techników w zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej-prelegent Zbigniew Zieliński
2. Rok  inż. Ernesta Malinowskiego - Obchody 200 rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego. Prelegent Henryk Wywiórka
3. Wkład polskich inżynierów i techników w odzyskanie przez Polskę niepodległości i w budowanie państwowości- prelegent Bogdan Kublin

 

Do pobrania:

 

Zaproszenie na zebranie 5 czerwca 2018 r.

Zarząd Klubu Warszawskiego SITK RP zaprasza Koleżanki i Kolegów na zebranie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018r. o godzinie 16.30 w Sali Prezydialnej w budynku Domu Technika.

Agenda spotkania

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Temat:  Budowa i uruchomienie Centralnego portu Komunikacyjnego pod Warszawą wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową.
  W ramach prezentacji omówione zostaną m.in. następujące tematy:
  • systemowe zarządzanie przedsięwzięciem
  • próba  oszacowania kosztu budowy
  • CPK w systemie transportu kolejowego z obsługą dalekobieżną
  • prognozowanie wielkości i struktury strumieni podróżnych
  Prezentację przedstawi  dr inż. Tadeusz Lis
 3. Dyskusja na temat wygłoszonego referatu
 4. Wolne wnioski
 5. Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy
Beata Krzysztofowicz
Przewodnicząca
Klubu Warszawskiego SiTK RP

 

 

 

Konkurs Fotograficzny „Kolej wąskotorowa w obiektywie"

Klub Warszawski SiTK RP Oddział w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego poświęconego kolei wąskotorowej. Konkurs ma na celu prezentację infrastruktury i taboru kolei wąskotorowej. W konkursie może uczestniczyć każdy fotografujący. Udział w konkursie jest bezpłatny, a jedynym warunkiem udziału jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa. Wykonanie 3 kolorowych zdjęć artystycznych dowolnie wybranego obiektu lub taboru związanego z koleją wąskotorową.

Termin nadsyłania prac do 10.09.2018 roku

Regulamin konkursu, i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.sitkow.org/klubwarszawski
i w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Warszawie ul. Czackiego 3/5 pok. 20.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: klubwarszawski_sitk@wp.eu

więcej informacji  

 

 

Zaproszenie na zebranie Klubu Warszawskiego SITK RP

Zarząd Klubu Warszawskiego SITK RP serdecznie zaprasza członków Klubu, na noworoczne zebranie, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 16:30 w Sali Prezydialnej budynku Warszawskiego Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5.

Proponowany porządek zebrania

 1. Powitanie Koleżanek i Kolegów.
 2. Uroczyste przyjęcie w szeregi SITK RP nowych członków przez Prezesa Oddziału Warszawskiego.
 3. Prelekcja kol. Marka Rolli pt: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do roku 2025)".
 4. Prezentacja kol. Jacka Augusta Dobieckiego pt: „WARSZAWSKIE KLIMATY KOMUNIKACYJNE”
  Prezentacja stanowić będzie „gawędę o warszawskiej  komunikacji miejskiej w okresie stu lat niepodległości” i jak zapewnia autor będzie stanowiła „przypomnienie starszym i przekazanie młodszym jak nasi dziadowie, ojcowie i koledzy radzili sobie w naszym zawodzie”.
 5. Dyskusja.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie zebrania.

Zebranie będzie okazją do kolejnego spotkania w gronie znajomych i przyjaciół, pozwalającym wymienić poglądy oraz doświadczenia, a prezentowane tematy pozwolą poszerzyć swoją wiedzę, współczesną, jak również historyczną związaną z naszą dziedziną.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Beata Krzysztofowicz
Prezes Klubu Warszawskiego

 

 

Zaproszenie na zebranie

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zarząd Klubu Warszawskiego SITK RP zaprasza Koleżanki i Kolegów na zebranie, które odbędzie się w dniu 3 października 2017r. o godzinie 16.30 w Sali Prezydialnej w budynku Domu Technika

Agenda spotkania

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Prezentacja multimedialna Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023.
  Głównym celem Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych.
 3. Dyskusja na temat wygłoszonego referatu
 4. W ramach programu „Aleja Osobowości” zostanie zaprezentowane Życie i najważniejsze osiągnięcia zawodowe prof. dr hab. inż. Tadeusza Basiewicza. Prezentację przeprowadzi dr inż. Stanisław Zimnoch.
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy
Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego SiTK RP

 

 

 

Wycieczka do CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Klub Warszawski SIRK RP przy udziale Oddziału Warszawskiego SITK RP zorganizował w dniu 27 czerwca br. wycieczkę do CENTRUM NAUKI KOPERNIK. Nasz Oddział doceniając edukację naukowo- innowacyjną uczestników wycieczki uczestniczył w 50 % w zakupie biletów wstępu.

W CNK ekspozycja podzielona jest na sześć interdysplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami. Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć, laboratoria: chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz pracownia robotyczna. Na zewnątrz dostępny jest Park Odkywców, na dachu ogród, natomiast w planetarium można oglądać filmy i pokazy. Aby obejrzeć wszystko trzeba przeznaczyć od 4-5 godzin. Standardowo w Koperniku nie ma przewodników i każdy samodzielnie wybiera ścieżkę zwiedzania korzystając z animatorów w każdej galerii ale dzięki uprzejmości kierownictwa otrzymaliśmy specjalnego przewodnika do naszej dyspozycji co w znacznym stopniu ułatwiło nam i przyspieszyło zwiedzanie.

W wycieczce wzięli również udział kol: Prezes Stefan Sarna, Wiceprezes Andrzej Zajączkowski oraz inni koledzy razem było nas 15 osób.

Bardzo duże wrażenia na nas zrobiło wahadło Foucaulta zainstalowane w głównym holu CNK. Léon Foucault skonstruował swoje słynne wahadło w 1851 roku. Zawisło ono w paryskim Panteonie stanowiąc pierwszy tak dobitny i naoczny dowód, że Ziemia naprawdę kręci się wokół własnej osi. Wahadło umieszczone w Centrum Nauki Kopernik ma 245 kg, co czyni je najcięższym w Europie, a pewnie i na całym świecie. Długość wynosi 15,5 m, ale w zupełności wystarcza, aby efekt był wyraźnie widoczny. Pełen obrót płaszczyzny wahań wahadła Foucault w CNK wynosi 29 godzin. Jedno wahnięcie trwa 8 sekund, a kąt wychylenia wynosi 8°30′. Wahadło wykonuje pełen obieg w około 29 godzin. Czas pomiędzy strąceniem kolejnych pałek to około 10 minut. Ponadto zwiedziliśmy następujące galerie: Świat ruchu, gdzie pokazywane są zagadnienia związane z ruchem w pojęciu fizycznym np. można tu wypróbować symulator trzęsienia ziemi. Korzenie cywilizacji, gdzie galeria pokazuje historię cywilizacji ludzkiej i jej najważniejsze wynalazki np: radio, Internet, film. Następnie zwiedziliśmy galerię- Strefa Światła w które są lustra weneckie pokój Amesa oraz można tworzyć barwy poprzez użycie trzech kolorów podstawowych. Zwiedzaliśmy również pozostałe galerie oraz niektóre laboratoria.

Zwiedzenie CNK dostarczyło nam bardzo dużo emocji i wrażeń i pozwoliło lepiej zrozumieć wiele zjawisk z codziennego życia.

opracował: Bogdan Kublin

Warszawa dnia 03.07. 2017r.
Zaproszenie za zebranie Klubu Warszawskiego SITK

Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów,
Zarząd Klubu Warszawskiego SITK RP zaprasza Koleżanki i Kolegów na zebranie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godzinie 16.30 w Sali Prezydialnej w budynku Domu Technika

Agenda spotkania

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Krajowy Program Kolejowy do roku 2023 przyjęty przez Rząd w 2016r. Celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Prelekcje poprowadzi przedstawiciel Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i BudownictwaPan Krzysztof Jaworski
 3. Dyskusja na temat wygłoszonego referatu
 4. W ramach programu „Aleja Osobowości” zostanie zaprezentowana sylwetka prof. dr hab. inż. Henryka Bałucha - Prelekcje wygłosi płk. Jerzy Jerzyna
 5. Wolne wnioski
 6. Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy
Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego SiTK RP

 

 

Spotkanie Klubu Warszawskiego SITK RP - 4 kwietnia 2017 roku

W dniu 4 kwietnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 odbyło się spotkanie członków klubu SITK RP O/Warszawa, na którym została:

- wygłoszona prelekcja p.n. Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego wraz z dostosowanie go do obsługi potoków wewnątrz aglomeracyjnych. Prezentację przedstawili Kierownicy Kontraktów z Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny PKP PLK S.A.
Warszawski Węzeł Kolejowy jest kluczowym elementem infrastruktury kolejowej zarówno w skali Polski jak i europejskiej. Położenie węzła na przecięciu się międzynarodowych korytarzy transportowych tworzy duże różnorodne potoki transportowe, co wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury przesiadkowej i przeładunkowej. Węzeł dostosowany będzie do obsługi potoków wewnątrzaglomeracyjnych poprzez włączenie go do układu komunikacyjnego miasta i dobudowę odpowiednich przystanków. Obszar węzła ograniczony jest następującymi stacjami: Grodzisk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Sochaczew, Tłuszcz, Pilawa, Czachówek, Nasielsk.
Pogarszający się stan techniczny infrastruktury kolejowej oraz konieczność usprawnienie transportu kolejowego o zasięgu międzynarodowym i krajowym stwarza konieczność kompleksowych robót modernizacyjnych. Dla spełnienia tych wymogów PKP PLK realizuje wielką przebudowę Warszawskiego Węzła Kolejowego na którą składa się:
*Przebudowa linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia –Warszawa Zachodnia w obszarze torów dalekobieżnych i podmiejskich w układzie wielobranżowym. Projekt obejmuję modernizację lub przebudowę wszystkich przystanków i obiektów inżynierskich na w/w linii łącznie ze stacja Warszawa Śródmieście z wyłączeniem istniejącego przystanku Warszawa Stadion.
* Przebudowa Stacji Warszawa Zachodnia w układzie wielobranżowym łącznie ze stacją Warszawa Główna. Nowa Zachodnia będzie zintegrowanym węzłem przesiadkowym łączącym stację kolejową, przystanki tramwajowe, dworzec autobusów dalekobieżnych, zespoły miejskich przystanków autobusowych, postoje TAXI i parkingi dla samochodów osobowych i rowerów. W dniu roboczym korzysta z niej około 60 tysięcy osób. Za 13 lat, czyli w 2030 roku liczba ta ma się podwoić.
Dzięki połączeniu linii kolejowej ze Służewca, Lotniska Chopina i Piaseczna z linią kolejową w stronę Warszawy Gdańskiej powstanie po zachodniej stronie Warszawy równoległy do I linii metra ciąg północ – południe.
* Modernizacja Dworca kolejowego Warszawa Gdańska Przebudowa dworca i dobudowa nowego peronu to pierwszy etap prac, następny to przebudowa wszystkich obiektów linii obwodowej łączącej Warszawę Gdańską z Warszawą Zachodnią, Prace przy Warszawie Gdańskiej zakończą się w 2018r. Inwestycja, wyceniona na 53 mln zł, obejmuje odcinek od mostu Gdańskiego do wiaduktu w ciągu ul. Popiełuszki.
* Modernizacja linii obwodowej w Warszawie Linie obwodowe w Warszawie, łączą Warszawę Zachodnią oraz Gołąbki z Warszawą Gdańską. Linie ulegną całkowitej przebudowie i modernizacji –przy Obozowej i Powązkowskiej zostaną oddane do użytku dwie nowe stacje kolejowe. Trzy inne będą przebudowane. W ramach prac na liniach nr 20 i 508 prowadzących od stacji Warszawa Gdańska do stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Gołąbki do 2018r. powstaną dwa nowe przystanki oraz węzeł przesiadkowy z II linią metra. Całkowita przebudowa zostanie zakończona 2019r. Warszawski Węzeł kolejowy zostanie zmodernizowany do roku 2021.

- Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie odznaczenia Srebrnej Odznaki Honorowej SITK koledze Leszkowi Krukarowi Nagrodę wręczyli: Stefan Sarna - Prezes Oddziału Warszawskiego SITK i Bogdan Kublin – z-ca Prezes Klubu Warszawskiego SITK RP

Zapraszamy na kolejne spotkania
Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego SITK RP

 

 

 

Spotkanie członków klubu SITK RP O/Warszawa - 14.12.2016r.

W dniu 14 grudnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 odbyło się spotkanie członków klubu SITK RP O/Warszawa na którym:

Przewodniczący Jury kol. Wojciech Drela ogłosił rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dworce kolejowe w Polsce”:

Jury nagrodziło następujące prace:

 • Pierwsze miejsce - „Dworzec kolejowy w Goczałkowicach – Zdrój”, wykonane przez Gminę Goczałkowice-Zdrój,
 • Drugie miejsce - „Dworzec kolejowy w Kutnie”, wykonane przez Pana Romana Szymańskiego,
 • Trzecie miejsce - „Dworzec kolejowy w Częstochowie”, wykonane przez pana Piotra Więckowskiego,

Jury na wspólnym posiedzeniu Klubu Warszawskiego SITK RP postanowiło wyróżnić dodatkowo dwie prace:

 • „Dworzec kolejowy w Przemyślu”, wykonane przez Pana Bartosza Przyklenka,
 • „Dworzec kolejowy Warszawa – Ochota”, wykonane przez Panią Wiktorie Mańkowską.

Nagrody wręczali Prezes Klubu Warszawskiego SITK RP Beata Krzysztofowicz i Przewodniczący Jury kol. Wojciech Drela

Przewodniczący konkursu i Prezes Klubu wręczyli podziękowania w formie Dyplomów firmie DARPOL Sp.Zoo i Polskiej Izbie Książki , za ufundowanie nagród rzeczowych w konkursie.

Po zakończeniu części oficjalnej, przedstawiciel Gminy Goczałkowice-Zdrój wygłosił krótki referat dotyczący historii tego pięknego budynku stacji.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie odznaczeń SITK koledze:

 • Bohdan Zuń - Zasłużony Senior SITK
 • Andrzejowi Tomasikowi - Złota Odznaka Honorowa SITK
 • Marcin Siwak - Srebrna Odznaka Honorowa SITK

Nagrody wręczali:

 • Stefan Sarna - Prezes Oddziału Warszawskiego SITK
 • Ireneusz Jasiński - z-ca Prezesa Oddziału Warszawskiego SITK
 • Beata Krzysztofowicz – Prezes Klubu Warszawskiego SITK RP

W drugiej części spotkania przedstawiono referat nt.:

 • Wybranych problemów projektowania nawierzchni lotniskowych.

PRELEGENT: prof. doc. hab. inż. Mirosław Graczyk

Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Zakładzie Diagnostyki Nawierzchni w Warszawie. Prof. doc. hab. inż. Mirosław Graczyk specjalizuje się w problematyce badania nośności konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych. W 2010 roku opublikował w serii "studia i materiały" rozprawę pod tytułem "NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WIELOWARSTWOWYCH W KRAJOWYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH", w której przedstawił wpływ różnych czynników na nośność konstrukcji nawierzchni.

Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania Prezes Klubu złożyła wszystkim uczestnikom świąteczne życzenia.

Klub Warszawski uhonorowany Złotą Odznaką SITK RP

W imieniu swoim oraz Zarządu Klubu Warszawskiego bardzo dziękuję koleżankom i kolegom, naszym sponsorom , prelegentom oraz firmom za wkład pracy i pomoc w realizacji naszych celów. Za całokształt naszej pracy zostaliśmy uhonorowani Złotą Odznaką SITK RP.


Życzę wszystkim kolejnych sukcesów w nadchodzącym Roku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego SITK RP

 

 

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej