Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Regulamin użytkowania i przechowywania sztandaru SITK

§ 1

Sztandar jest symbolem integrującym członków i sympatyków SITK, współpracujących ze Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Sztandar używany jest w czasie Zjazdu Delegatów i centralnych uroczystości stowarzyszeniowych.
2. Sztandar może być używany w czasie:
1) centralnych uroczystości państwowych,
2) centralnych uroczystości międzystowarzyszeniowych,
3) pogrzebów członków honorowych,
4) pogrzebów członków władz SITK.
1. Użycie sztandaru w przypadkach wymienionych w ust. 2 wymaga zgody Prezesa SITK.

§ 3

1. Używanie sztandaru wymaga asysty pocztu składającego się z trzech osób: sztandarowego i 2 asystentów.
2. Poczet sztandarowy składa się z osób wytypowanych przez oddział SITK, w którym sztandar ma być użyty wg § 2 pkt 2.
3. Do pocztu oddział wyznacza wyróżniających się aktywnością członków, zapewniających właściwe jego wykorzystanie.
4. Poczet sztandarowy występuje w garniturach lub mundurach - jeśli składa się z członków branży mającej mundur służbowy - w białych rękawiczkach i ma przełożoną przez ramię szarfę w barwach biało-czerwonych.

§ 4

W przypadkach, gdy sztandar używany jest w sali można, przed rozpoczęciem uroczystości, umieścić go w specjalnym stojaku. W tym przypadku nie ma potrzeby wyznaczania pocztu.

§ 5

Sztandar przechowywany jest w Biurze Zarządu Krajowego w specjalnej gablocie.

§ 6

Oddziały posiadające własne sztandary opracowują regulaminy, wykorzystując niniejszy jako wzór. 

* * *
Regulamin uchwalił Zarząd Krajowy w dniu 15 stycznia 2008r.

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej