Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Aktualności

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów szynowych Turnouts 2024 - przeszła do historii

Opublikowano: 2024-06-26

W dniach 15 - 17 maja 2024 r. w hotelu BOSS w warszawskim Miedzeszynie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Turnouts 2024. Zgromadziła czołowych branżowych specjalistów, w tym projektantów, producentów, naukowców, diagnostów, oficjeli oraz przedstawicieli państwowych i komercyjnych spółek kolejowych. Podczas licznych prelekcji uczestnicy dyskutowali o nowinkach technologicznych i kluczowych kwestiach branżowych, które determinują jej dalszy rozwój. Organizatorem SITK RP Zarząd Krajowy przy współpracy z Unią Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejnictwa (UEEIV) oraz SITK RP Oddział w Warszawie.

Konferencję Turnouts 2024 oficjalnie zainaugurował dr inż. Jacek Paś – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) oraz Olaf Scholtz-Knobloch – prezes Związku Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejnictwa (UEEIV). Następnie głos zabrali zaproszeni goście honorowi tj. Piotr Malepszak – wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, Maciej Kaczorek – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Zbigniew Szafrański – przewodniczący Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), Tadeusz Ryś – przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz prof. Andrzej Szarata – rektor Politechniki Krakowskiej. Część oficjalnych wystąpień zakończył Ireneusz Jasiński – prezes warszawskiego Oddziału SITK RP.Podkreślali, jak ważne jest sukcesywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz kultywowanie międzynarodowej współpracy w rozwijaniu technologii związanych z rozjazdami szynowymi.

Cykl sesji merytorycznych rozpoczął dr inż. Jacek Paś omawiając aktualne trendy i kierunki rozwoju technologii rozjazdów szynowych skazując na zwiększeniu trwałości i niezawodności rozjazdów, z naciskiem na ich integrację z nowoczesnymi systemami sterowania ruchem kolejowym. Prezes Maciej Kaczorek przedstawił strategię rozwoju infrastruktury torowej PKP Polskich Linii Kolejowych, koncentrując się na planach w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, jak i budowie nowych tras z naciskiem na zwiększenie przepustowości i poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Z kolei Panowie Zbigniew Szafrański i Grzegorz Piotrowski przedstawili ambitne plany budowy linii kolejowych dużych prędkości (KDP) w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Omówili kluczowe wyzwania związane z realizacją tego projektu, w tym kwestie techniczne, logistyczne, ekonomiczne oraz ryzyka, jakie się z nim wiążą. Rektor PK prof. Andrzej Szarata podjął problematykę związaną z kształceniem specjalistów w branży. Zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, którzy są niezbędni do realizacji projektów infrastrukturalnych oraz potrzebę dostosowania programów nauczania do szybko zmieniających się technologii i wymogów rynku. Podkreślił również znaczenie współpracy między uczelniami a przemysłem. Pan Przewodniczący Tadeusz Ryś przedstawił analizę zdarzeń kolejowych związanych z geometrią i parametrami rozjazdów. W swojej prezentacji omówił najczęstsze przyczyny wypadków kolejowych wynikających z problemów technicznych związanych z tym elementem toru.

Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z koncepcją systemowego podejścia do tematyki rozjazdów kolejowych – z perspektywy osób zaangażowanych w realizację tak dużego projektu, jakim jest Rail Baltica. Andrzej Massel z Instytutu Kolejnictwa omówił kryteria doboru układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych do różnych warunków eksploatacyjnych, szczególnie w kontekście KDP, a Uwe Ossberger z firmy Voestalpine zaprezentował innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla polskiej sieci kolejowej, zarówno tej istniejącej, jak i planowanej dla przyszłych linii dużych prędkości.

W wielu wystąpieniach przewijały się prezentacje sprzętów (w tym dostępna byłą wystawa niektórych), pojazdów oraz rozwiązań, które są wykorzystywane w procesach monitorowania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Przedstawiciele PLK SA omówili system monitorowania stanu technicznego toru na przykładzie linii kolejowej nr 4 (CMK). Prezentacja dotyczyła technik i narzędzi stosowanych przez spółkę do regularnej oceny stanu infrastruktury torowej, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów oraz zapobieganie awariom. Omówione zostały nowoczesne pojazdy szynowe wykorzystywane do monitorowania i diagnostyki torów kolejowych. Wskazano zalety tych pojazdów, takie jak wysoka precyzja pomiarów, mobilność oraz zdolność do pracy w różnych warunkach eksploatacyjnych.

W ramach dwóch ostatnich sesji tematycznych mogliśmy poznać m.in.: kosztami cyklu życia rozjazdów, tajnikami stosowania rozjazdów w bezpodsypkowej nawierzchni torowej, wyzwania logistycznymi i technologiczne budowy KDP w Polsce z uwagi na rozjazdy klotoidalne,

Ponadto uczestnicy Konferencji mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu szlifowania szyn i rozjazdów, zapoznając się z procesem diagnostyki rozjazdów z wykorzystaniem skanerów laserowych.

W trakcie Konferencji Turnouts 2024 Pani Dyrektor Joanna Krysztofiak z UTK przedstawiła proces certyfikacji rozjazdów na polskich liniach kolejowych. Omówiła obowiązujące przepisy oraz standardy, które muszą spełniać rozjazdy, aby zostać dopuszczone do użytku na polskiej sieci. Z kolei pan Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa (IK) skupił się zagadnieniach dotyczących układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych, w kontekście nowych rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE). Pan Grzegorz Stencel z IK zaprezentował sprzęt pomiarowy wykorzystywany w tradycyjnej inspekcji rozjazdów. Omówił także możliwości badawcze tych urządzeń oraz przedstawił przykłady ich zastosowań, a firma Alstom pokazała rozwiązania w zakresie napędów zwrotnicowych dla KDP.

Podczas VI edycji Konferencji, po raz pierwszy wprowadzono tematykę i sesję o rozjazdach tramwajowych. Prelegenci poruszali kwestie związane z aktualnymi wytycznymi w zakresie projektowania, produkcji i zabudowy rozjazdów z szyn rowkowych oraz zaprezentowali szereg praktycznych rozwiązań ze wskazaniem na zastosowane zalety jak i wady.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się Panel dyskusyjny „Odbiory rozjazdów kolejowych i utrzymanie w okresie gwarancji” z udziałem 3 na 4 producentów rozjazdów i Przedstawiciela Zarządcy Infrastruktury z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Ireneusz Jasiński - moderator dyskusji, po krótkiej, wstępnej prezentacji zadał uczestnikom 3 pytania. Ustalono konieczność przeprowadzenia szerokiego dialogu pomiędzy Producentami rozjazdów a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne, celem zapewnienia właściwej komunikacji dla wielu gości zagranicznych

W opinii uczestników, Konferencja został uznana za merytoryczną, potrzebną i wskazywali na przyjęcie cykliczności. Pewnym, znamiennym faktem, była frekwencja na sesji około godziny 19.30 w dniu 16.05 w liczbie 2/3 zarejestrowanych uczestników.

« powrót

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej