Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Plan działalności zarządu Oddziału w okresie końcowym kadencji w 2018 r.

Plan działalności zarządu Oddziału w okresie końcowym kadencji w 2018 r. (założenia)

Warszawa, dn.14 grudnia 2017r.

Kontynuacja podstawowych kierunków działalności statutowej i ich realizacja:

 • rozwój i zwiększanie znaczenia/prestiżu stowarzyszenia jako technicznej organizacji społecznej;
 • dbałość o postęp w branżach transportowych;
 • dbałość o interesy i potrzeby członków – inspirowanie ich aktywności.

Ponadto eskalacja działalności usługowej –źródło dochodu na potrzeby działalności statutowej.

Realizatorzy planu:

 • Członkowie Zarządu Oddziału oraz Pełnomocnik ds. marketingowych;
 • Sekcje oddziałowe: drogowa, kolejowa, komunikacji miejskiej, lotnicza i brd –programy własne;
 • Kluby i Koła podległe Oddziałowi – realizujące programy własne.
 1. Kontynuacja Forum Komunikacyjnego (we współpracy z BPMiT) wymiany poglądów na problemów transportu w stolicy;
 2. Szkolenia własne (Ośrodek Oddziału) i współorganizowane z MOIIB (formy: seminaria, szkolenia, prelekcje i wykłady oraz kursy zawodowe…)
 3. Seminaria i Konferencje naukowo- techniczne – zaplanowane
  • VI Forum Aglomeracyjne – Obsługa transportowa aglomeracji – luty, marzec;
  • Seminarium dla dzielnic – Problemy obsługi komunikacyjnej miasta - luty;
  • Realizacja programu inwestycji kolejowych w stolicy – seminarium –marzec;
  Konferencja i seminaria będą współorganizowane przez Koła/Kluby.
 4. Kontynuacja Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny transportu (przeprowadzono 6 edycji) oraz wsparcie konkursu na Wydziale Inżynierii Lądowej;
 5. Kontynuacja konkursu osiągnięć w szczególności zawodowych, finalizowanego oddziałową, symboliczną nagrodą indywidulaną i zespołową (Trylinka);
 6. Świadczenie usług przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych;
 7. Działania na rzecz postępu technicznego w branżach transportowych (poprzez opinie) oraz poprawy warunków pracy inżynierów (negatywnie warunkowanych skutkami „najniższej ceny” w przetargach)
 8. Wspieranie finansowe akcji/działań kół/klubów (zgodnie z akceptowanymi wnioskami).
 9. Bieżąca aktualizacja zmodernizowanej strony internetowej Oddziału (www.sitkwaw.hg.pl;);
 10. Imprezy i wycieczki techniczne (o ile będą chętni).

oraz Zorganizowanie i przeprowadzenie zebrania sprawozdawczo –wyborczego w marcu 2018 r. (komitet organizacyjny; kandydaci ze strony zarządu)

Plan finansowy zarządu – w przygotowaniu (po uzyskaniu wyników za IV kwartał).

Uwarunkowania realizacji planu:

 1. powodowanie/inspirowanie odpowiedniej (zapewniającej przychody dla pokrycia kosztów funkcjonowania) aktywności członków – podstawowe zadanie dla zarządu.
 2. bieżąca kontrola kosztów Oddziału z tendencją do ograniczenia kosztów stałych- ważniejsze kwestie:
  • zmiana usługodawcy księgowości;
  • przejście na bankowość elektroniczną (niezbędne przygotowania do wdrożenia);
  • rozliczanie kierownictwa Ośrodka wg zasady success fee (tj. proporcjonalnie do dochodu ze zleceń);
 3. Weryfikacja ryzyka strat podejmowanych inicjatyw przed wdrożeniem.

Propozycja terminów zebrań zarządu w 2018 r. do końca kadencji - czwartki:

 • 11.01;
 • 15.02;
 • 15 lub 22.03. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze;

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej