Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Aktualności

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej rozstrzygnięty

Opublikowano: 2023-06-05

SITK RP Oddział w Warszawie po raz kolejny znalazł się wśród współorganizatorów Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na konkurs zgłoszono 20 szt. prac inżynierskich i magisterskich różnych specjalności. Wszystkie prace stanowiły bardzo ciekawy materiał, były różnorodne tematycznie, zawierały wyniki badań absolwentów a niektóre można wykorzystać jako projekty ramowe dokumentacji do bezpośredniego zastosowania w przemyśle.

Posiedzenie Komisji Konkursowej skradającej się z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Mostowców RP Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie odbyło się w dniu 08 maja 2023 r.

W zakresie Specjalności: Inżynieria Komunikacyjna SITK RP Oddział w Warszawie postanowił wyróżnić Dyplomami i nagrodami pieniężnymi dwie prace:

1. pani mgr inż. Małgorzaty ZIELIŃSKIEJ pt.: „Analiza możliwości budowy linii kolejowej dużych prędkości na odcinku Trawniki-Zamość w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego” pod kierownictwem Promotora pana dr inż. Cezarego Kraśkiewicza, przy czym podjęto decyzję o odstępstwo od zasad Regulaminu Konkursu Stowarzyszenia w zakresie lokalizacji tematu pracy znajdującej się poza regionem Mazowsza i Warszawy przyznając nagrodę, biorąc pod uwagę uniwersalność zawartej w niej treści, włożony nakład pracy, m.in. w zakresie rozpatrzenia wariantów przebiegu, zbierania i opracowania materiałów oraz kompleksowość i dojrzałość opracowania.

2. pani inż. Laury Alicji JANUSZ pt.: „Ocena porównawcza modułu zespolonego lepiszczy asfaltowych na podstawie badań reometrycznych z wykorzystaniem procedury BTSV” pod kierownictwem Promotora pana dr hab. inż. Jana Król. Praca stanowi ciekawy materiał w zakresie wykorzystania metody szybkiego charakteryzowania asfaltów i lepiszczy asfaltowych oraz oceny zachowania się odkształcenia w wysokich temperaturach użytkowania.

Uroczystości wręczenia Dyplomów i wyróżnień oraz prezentacje dokonań niektórych kół naukowych odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej PW w dniu 26 maja 2023 r. przy udziale Władz i pracowników Wydziału, przedstawicieli Komisji Konkursowej, samych zainteresowanych oraz grona rodziców i innych osób. Na zakończenie przedstawiciele kół naukowych podzielili się swoimi dokonaniami na arenie międzynarodowej i krajowej w formie prezentacji, a następnie przed budynkiem Wydziału odbył się festyn.

« powrót

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej