Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Aktualności

VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY TECHNICZNE „SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH - badania i pomiary jednym z czynników gwarancji jakości” przeszły już do historii

Opublikowano: 2022-05-30

W dniach 18 – 20 maja 2022 roku w Warszawie Miedzeszynie w hotelu BOSS, pod Patronatem Honorowym Ministra Infrastruktury, Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Prezesa Zarządu Krajowego SITK RP już po raz ósmy spotkało się szerokie grono „spawalników nawierzchni szynowych”. W tym zacnym gronie 140 osób znaleźli się m. in. Przewodniczący PKBWK – Pan Tadeusz Ryś wraz ze swoim zastępcą Panem Karolem Trzońskim i Grzegorzem Skarweckim – koordynator Oddziału w Katowicach, Pan Piotr Majerczak - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawiciele szeregu Zakładów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Spółek i Firm zajmujących się utrzymaniem dróg kolejowych, spawalnictwem nawierzchni szynowych czy pracami w Instytucie Kolejnictwa, producentów rozjazdów kolejowych i tramwajowych oraz innego asortymentu, TDT. Wśród prelegentów były osoby np. z Niemiec czy Austrii.

Od 2010 roku podczas każdej edycji konferencji i ich kontynuacji w charakterze warsztatów, kapituła nagrody Klubu Międzyzakładowego SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki przyznaje i wręcza wyróżnienia pod nazwą „KAZKI”, które upamiętniają tragicznie zmarłego kolegę, entuzjastę i jednego z założycieli spawalnictwa dróg szynowych, jeszcze na PKP. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach związanych ze spawalnictwem, jak np.: innowacyjna firma, wyróżniający się wykonawca prac spawalniczych, operatora zgrzewarki lub sprawujący nadzór spawalniczy. Tak też odbyło się w tym roku.

Tradycyjnie, w odróżnieniu od większości konferencji, organizatorzy dołożyli starań by zarezerwować wystarczającą ilość czasu na przedstawienie przez prelegentów 19 tematów poszerzających wiedzę z zakresu praktyki w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, czy omówieniu występujących trudności i sposobów ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych w torach i rozjazdach. Szczególną rolę wyznaczone zostało zagadnieniom związanym z badaniami, pomiarami wykonywanymi podczas odbiorów robót, procedurom dopuszczeniem osób i firm do użytkowania technologii. Tematyka obejmowała również nowoczesne metody pomiaru, zapisu i analizy danych np. systemu „DARI” – umożliwiającego zarządzaniem wynikami pomiarów uzyskiwanych z elektronicznych przyrządów pomiarowych. Prelegenci z Instytutu Kolejnictwa skupili się na tematyce związanej z analizą odchyłek od geometrii oraz wymaganymi przy realizacji badań i sposobem ich prowadzenia. Prelegenci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki swoje wystąpienia skupili na projektowanych zmianach przepisów czy też warunków oraz wyposażenia technicznego wykorzystywanego do nadzoru i kontroli oraz wykonywania badań laboratoryjnych i terenowych. Większość tych wystąpień miało charakter szkoleniowy, wynikający z wniosków z przeprowadzanych audytów i kontroli oraz sygnalizacji kierunków zmian w przepisach.

Zorganizowany panel dyskusyjny na temat ”Czy badania i pomiary stanowią wystarczającą przesłankę uzyskania i sprawowania nadzoru nad jakością w spawalnictwie nawierzchni szynowych” wzorowo poprowadzony przez Kol. Jerzego Materna wskazał na niezliczone aspekty tego tematu.

Zwyczajowo w drugim dniu odbyły się praktyczne pokazy m. in. zgrzewania szyn Vignole’a za pomocą mobilnej zgrzewarki z głowicą AMS 100 z firmy STRABAG, napawania krzyżownicy i wykonywania spawów termitowych przez wysoko wykfalifikowanych spawaczy z Firmy TOREX z wykorzystaniem zautomatyzowanego palnika propanowo – powietrznego oraz materiałów i oprzyrządowania firmy PANDROL. Do obróbki mechanicznej wykorzystano sprzęt firmy ROBEL, która zaprezentowała również inne narzędzia do robót torowych, jak np. piły, zakrętarki czy podbijaki.

Z kolei firma GOLDSCHMIDT zaprezentowała spawanie metodą SkV-Elite L25 z użyciem palnika Smartweld Jet (automatyczny propanowo - powietrzny), a szlifowanie spoiny wykonano nową szlifierką własnej konstrukcji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki zaprezentowały sprzęt pomiarowy i badawczy z możliwością użycia w warunkach terenowych jak np. spektrometr, elektroniczny liniał do kontroli i odbioru spawanych połączeń szyn czy zestaw do badań defektoskopowych w układzie „tandem”. Przez cały czas trwania warsztatów czynna była wystawa wybranych narzędzi pomiarowych firmy GRAW z Grupy GOLDSCHMIDT. Specjalnie przebyły z Austrii przedstawiciel Firmy PLASSER&THEURER przedstawił na prezentacji nową, zautomatyzowaną głowicę zgrzewającą pn.: Plasser FlashWelder, o uniwersalnym zastosowaniu w instalacji mobilnej i stacjonarnej.

Charakter warsztatów zapewniali główni organizatorzy, którymi są osoby skupione w Klubie Międzyzakładowym SITK przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie, pracownicy Centrum Diagnostyki oraz SITK RP Oddziału w Warszawie i Instytutu Kolejnictwa, a szczególnie Kol. Kol. Robert Kuszewski, Ilona Słomka, Barbara Wrzalik, Wiesława Barańska, Tobiasz Kołodziejak i Ireneusz Jasiński.

Partnerzy Warsztatów, tacy jak PLATYNOWI: GOLDSCHMIDT i PANDROL, SREBRNY: PLASSER&THEURER oraz PARTNERZY, jak: STRABAG, SPAW-TOR, SOCAR, ROBEL w przeważającej większości nie tylko pozwolili uświetnić Warsztaty dozą kultury, ale czynnie uczestniczyli w programie merytorycznym i pokazów.

Przedstawiciel Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych oprócz przedstawienia tematycznego wystąpienia, również czynnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach programowych.

„Na żywo” relacje były przekazywane przez Wydawcę „SEKTORA KOLEJOWEGO” a w opinii zdecydowanej większości gości i uczestników założone cele, takie jak: poszerzenie spektrum wiedzy z zakresu technologii spawalniczych stalowych elementów nawierzchni szynowych oraz dziedzin pokrewnych, które już wielokrotnie pomagało w realizacji zadań służbowych, wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu i praktykami w stosowanych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, występujących trudnościach, omówienie niezgodności lub błędów spawalniczych oraz zakresu i interpretacji wyników z badań i pomiarów zostały z nawiązką wypełnione.
Do zobaczenia za 3 lata na IX OWT SDS.
Ireneusz Jasiński

Relacja: https://www.sektorkolejowy.pl/viii-warsztaty-techniczne-spawalnictwo-drog-szynowych/

« powrót

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej