Sąd Koleżeński

Przewodniczący -                mgr inż. Leszek Mikołajków

Wiceprzewodnicząca  -       dr Jadwiga Bąk

Sekretarz -                         inż. Beata Krzysztofowicz

Członek –                          Władysław Kassowski

Z-ca członka –                   mgr inż. Wiesław Wyszyński